Ing. Vladimír Šubr

Ing. Vladimír Šubr


Analytik na volné noze se zaměřením na SEO, digitální marketing a webové technologie. Hledám souvislosti a odkrývám podstatné.

Ing. Vladimír Šubr

Analytik na volné noze se zaměřením na SEO, digitální marketing a webové technologie. Hledám souvislosti a odkrývám podstatné.


SQL seriál3

SQL UNION – Sjednocení dotazů

Operátor UNION slouží v SQL ke skládání nebo také sjednocení dotazů. Zkrátka, když chceme dva dotazy (SELECT) sloučit a tím získat výsledek v jedné tabulce. Má to 2 zásadní podmínku, aby to fungovalo: Sjednocené dotazy musí mít stejný počet sloupců. Sloupce musí být stejného datového typu. Ukázkové použití: SELECT sloupec_1, sloupec_2 [...]

Ing. Vladimír ŠubrIng. Vladimír Šubr